عملیات هیدروتست خط لوله دریایی هندیجان

شرح فرآیند: اجرای عملیات هیدروتست خط لوله دریایی هندیجان

خلاصه پروژه: انجام عملیات هیدروتست خط لوله انعطاف پذیر هندیجان به طول 4500 متر (حد فاصل چاه شماره 6 و سکوی HD7)

 کارفرما : شرکت نفت فلات قاره ایران/ شرکت TECMAR

 شروع پروژه: 1394

 درصد پیشرفت: 100% 

  • 1394/02 - ___
  • سندبلاست و رنگ آمیزی مخازن جزیره سیری