نصب خط لوله GRE شبکه آب آتش نشانی جزیره سیری

شرح فرآیند: نصب خط لوله GRE آب آتش نشانی جزیره سیری

خلاصه پروژه: کلیه خدمات مهندسی ساخت، عملیات ساخت و نصب خط لوله شبکه آب آتش نشانی جزیره سیری به طول تقریبی 24 کیلومتر

 کارفرما : شرکت نفت فلات قاره ایران / شرکت رامپکو

 شروع پروژه: 1394

 درصد پیشرفت: 100%

  • 1394/02 - ___
  • سندبلاست و رنگ آمیزی مخازن جزیره سیری