ساخت و نصب خط لوله فلزی جزیره سیری

شرح فرآیند: نصب خط لوله GRE آب آتش نشانی جزیره سیری

خلاصه پروژه: کلیه خدمات مهندسی ساخت، عملیات ساخت و نصب خط لوله فلزی شبکه آب آتش نشانی جزیره سیری به طول تقریبی 15 کیلومتر

 کارفرما : شرکت نفت فلات قاره ایران / شرکت رامپکو

 شروع پروژه: 1395

 درصد پیشرفت: 75%

  • 1395/02 - ___
  • سندبلاست و رنگ آمیزی مخازن جزیره سیری